myworldimages
Untitled Document
Undervisningsmateriale

"Tool-kit" lærevejledning

I Mine verdens-billeder har vi valgt at samle nogle indgange til forståelse af, hvad festivalen rummer. Et lille tool-kit. En værktøjskasse med en kortfattet oversigt over fem af de tematikker, som gennemstrømmer festivalens program, og fem konkrete forslag til metoder, som der kan arbejdes med ude i klasserne.

Materialet retter sig til lærere og elever mellem 8. klasse og 2. g. Vi har lagt vægt på, at eleverne selv får mulighed for at gå på opdagelse i de historier og udtryk, i oplevelser og overraskelser som festivalen byder på. Med folderen og det tilhørende omfattende materiale på vores website vil vi give lærere og elever landet over nogle værktøjer til at opnå en bred og nuanceret indsigt i og viden om de lande og kulturer, som er med på My World IMAGES. God fornøjelse og velkommen til en verden i bevægelse

Undervisningsmaterialesæt
for 8. og 9. klasse og 1. og 2. g.
Cultures og Skoletjenesten har i samarbejde udviklet et undervisningsmaterialesæt for
8. og 9. klasse og 1. og 2. g.

 

Undervisningsmaterialet er gratis, men du skal betale ekspedition og forsendelse:
For yderligere oplysninger se
bestillingsformular


Temaer i undervisningsmaterialet

Nedenfor beskrives kort de fem hovedtemaer, som undervisningsmaterialet tager afsæt i og forholder sig til.

Kulturel Identitet / Identitet

Tema med fokus på identitet ud fra en idé om en dobbeltsidet tilgang. På den ene side muligheden for at perspektivere kunstneren/kunstværket i forhold til den kontekst de fungerer i og i forhold til elevernes egne modtagerpositioner, - og på den anden side muligheden for at benytte kunstoplevelsen som spejl i forhold til at rette blikket mod elevernes egne identiteter og referencer.
Keywords: glocal (lokal >< global), identitetsleg, diversitet, idoler, orientering, værdier, tradition og fornyelse, religiøse værdier i en brydningstid, menneskerettigheder

Køn og kønsroller

Tema med fokus på kønsrollemønstre og særligt værdien af kvindelige fortællinger og rollemodeller i kunstens verden. Her vil der blive mulighed for at kigge på de bevidste og ubevidste strukturer og udtryk, på kvindelige kunstneres muligheder i de kunstneriske miljøer, på historier om normbrud og de følger, det får.
Keywords: Kvindelige ikoner, kønsroller, konflikter, unge >< ældre, nærvær >< fravær, værdier i forhold til værdiskred, kærlighed, parforhold, ligestilling

Kulturmøder

Fokus er her rettet mod kulturmødet i alle de former, festivalens program rummer. Kulturmødet som grundlag for hybride æstetiske udtryk, kulturmødet som en inspirationsfaktor, konflikten i kulturmødet, censur, angsten for at miste den egne identitet (lokalt som nationalt), mødet med andre mennesker og deres referencer og preferencer. Elevernes egne erfaringer og fordomme vil kunne involveres for at beskrive kulturmødeoplevelsen.
Keywords: Det fremmede, de andre, det nye, det anderledes, det spændende, det skræmmende, menneskerettigheder etc.

Urbanitet

Under dette tema vil de urbane centre og deres kulturelle betydning for udviklingen være omdrejningspunktet for elevernes arbejde med eksempelvis byen som ’smeltedigel’, byens identitet, mangfoldighedsproblematikker, byen som kreativt krydsfelt mellem det traditionelle og det fornyende, nye muligheder, ideer og tendenser, byen som scene for forandring. Keywords: Byudvikling, kreativ klasse, hybride kulturer, arkitektur, mangfoldighed, rigdom >< fattigdom, fordelingspolitik, miljø, prestige, byen som norm, - som værdi, ungdomskulturer, m.m.

Globalisering

Temaet ligger som en underliggende strøm unde de fire foregående. Men temaet har også sin egen berettigelse i forhold til at belyse de hybride kunstudtryk, historier og genres bevægelser, rejsen fra at være et lokalt fænomen til at blive en global udtryksform (punk, hiphop etc.), publikum og publikumsidentiteter, ’glokale’ tendenser, betydningen af eks.vis de sociale medier og nettet som produktionsfremmende værktøjer og formidlingsplatform, Keywords: globale udtryk, multikulturalisme >< hybride udtryk, kulturelle kraftcentre, produktionsformer, de nye økonomiers rolle, hvem er på vej frem?, hvem risikerer at stå udenfor, magt, styreformer, konflikter, menneskerettigheder.

 

Untitled Document
Untitled Document
© Skoletjenesten · Artillerivej 126, 5. sal · 2300 København S. Webdesign/Webmaster: Martin Akhøj Ibsen. Opdateret d. 4. nov. 2011